Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a glassi.hu webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Webáruház URL címe: http://glassi.hu

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Gyarmatiné Magyar Andrea Márta egyéni vállalkozó

Székhely címe: 8400 Ajka Kandó Kálmán LTP. 11. fsz2

Nyilvántartási szám: 52503384

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

Statisztikai számjel: 68965260-4759-231-19

Adószám: 68965260-1-39

Bankszámlaszám :  11773487-01485022 (OTP Bank)

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Székhely: 8400 Ajka Kandó Kálmán LTP. 11. fsz2.

Bolt: 8400 Ajka Szabadság tér 19. – Glassi – üveg, ajándék

Telefon: 06/20/ (normál díjszabású)

E-mail: info@glassi.hu

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatot, amit a kosárban, valamint regisztrációnál található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.
 3. A webáruházban csak a törvény által meghatározott korú, önálló, cselekvőképes személy vásárolhat.

 

A megrendelés lépései:

 1. A kosár használata
 2. A megrendelés összeállítása
 3. Adatok megadása (ha még nem regisztrált)
 4. A megrendelés elküldése
 5. A megrendelés visszaigazolása

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szolgáltatónak lehetősége van visszautasítani a rendelést – készlethiány, kapacitás hiány valamint mindennemű indoklás nélkül, amennyiben a visszaigazoló e-mail előtt valamint az azt meg nem haladó 24 órában történik.
 4. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

A termék képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak alanyi áfa mentes árak, amelyek a termékek árát tartalmazzák.

 

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 2. Banki átutalás (előre utalás)

 

Elállási jog

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Gyarmatiné Magyar Andrea Márta egyéni vállalkozó 8400 Ajka Kandó Kálmán LTP. 11. fsz2

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Gyarmatiné Magyar Andrea Márta egyéni vállalkozó

8400 Ajka Kandó K. LTP. 11. fsz. 2.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:4

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

A vásárló bejelentheti elállási igényét a Szolgáltatónak (8400 Ajka Kandó Kálmán LTP. 11. fsz2.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@glassi.hu ).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.