Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a glassi.hu webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház URL címe: http://glassi.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Gyarmatiné Magyar Andrea Márta egyéni vállalkozó

Székhely címe: 8400 Ajka Kandó Kálmán LTP. 11. fsz2

Nyilvántartási szám: 52503384

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

Statisztikai számjel: 68965260-4759-231-19

Adószám: 68965260-1-39

Bankszámlaszám :  12084003-01029239-00100005 (Raiffeisen Bank)

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Székhely: 8400 Ajka Kandó Kálmán LTP. 11. fsz2.

Bolt: 8400 Ajka Szabadság tér 19. – Glassi – üveg, ajándék

Telefon: 06/20/ (normál díjszabású)

E-mail: info@glassi.hu

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatot, amit a kosárban, valamint regisztrációnál található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.
 3. A webáruházban csak a törvény által meghatározott korú, önálló, cselekvőképes személy vásárolhat.

A megrendelés lépései:

 1. A kosár használata
 2. A megrendelés összeállítása
 3. Adatok megadása (ha még nem regisztrált)
 4. A megrendelés elküldése
 5. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szolgáltatónak lehetősége van visszautasítani a rendelést – készlethiány, kapacitás hiány valamint mindennemű indoklás nélkül, amennyiben a visszaigazoló e-mail előtt valamint az azt meg nem haladó 24 órában történik.
 4. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

A termék képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

Árak

A Webáruházban közzétett árak alanyi áfa mentes árak, amelyek a termékek árát tartalmazzák. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, mely kristály termékekre 2.200 ft Magyarország területén, üvegékszerekre 800 ft.

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 2. Banki átutalás (előre utalás)

Elállási jog

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Gyarmatiné Magyar Andrea Márta egyéni vállalkozó 8400 Ajka Kandó Kálmán LTP. 11. fsz2

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Gyarmatiné Magyar Andrea Márta egyéni vállalkozó

8400 Ajka Kandó K. LTP. 11. fsz. 2.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:4

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A vásárló bejelentheti elállási igényét a Szolgáltatónak (8400 Ajka Kandó Kálmán LTP. 11. fsz2.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@glassi.hu ).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.